Programma
Laatste Nieuws:

Cultureel Platform Appingedam
Leader
Regionaal Cultuurplan Noord-Groningen
Gemeente Appingedam
Provincie Groningen
Deksels Kunstzinnig
Henk Bleker
Will Meeder
Stichting Kronkels door Fivelingo
Stichting J.B. Scholtenfonds
VSB Fonds
SNS Fond Eemsmond
Univé
De Noordelijke Kunsthof (lid CPA)
Groningen Seaports
Museum Stad Appingedam ( Lid CPA)
Nicolaïkerk Appingedam (lid CPA)
Filmliga Delfzijl (lid CPA)
Museum Møhlmann (lid CPA)
Essent
IVAK (lid CPA)
Openbare Bibliotheek Appingedam
Rabo Bank
Nieuwe Appingedammer Handelsvereniging
ASWA Appingedam (lid CPA)
VVV Appingedam (lid CPA)
Maarten Burggraaff
Appingedam in Beeld
Elles Bulder
Visions of the North

Programma

<< Kale Bas, muziek en gedichten - kerkje NicolaasVertellus, drie sprookjes - Museum Stad Appingedam >>

Commissaris der Koningin Max van den Berg
Burgemeester Emme Groot

De àllerplechtigste plechtigheid van Het Geheim - Nicolaïkerk

zaterdag, 30 augustus 2008, 13:30 - 14:00

Plaats: in de Nicolaïkerk, aanvang 13.30 uur.
 

Hoofdrollen voor CdK Max van den Berg en burgemeester Emme Groot.

Theaterspektakel luidt officiële ingebruikname heringericht centrum in

Ongetwijfeld één van de belangrijkste onderdelen van 'Het Geheim van Appingedam' is de feestelijke ingebruikname van de gerestaureerde Nicolaïkerk tot cultureel ontmoetingscentrum en herinrichting van het omliggende gebied (Wijkstraat, De Riepe, de kerkpleinen en het park achter de Nicolaïkerk).
Maar als u denkt dat wij hier alle 'ins & outs' over dit programmaonderdeel verklappen, komt u bedrogen uit. Niets laten we hier over deze festiviteiten los. Het blijft een verrassing.

Vooruit, een tipje van de sluier dan. Er is theater met veel tumult. De Vreemdeling laat zich hier zien, zo is vernomen! Nog meer vreemd volk is aanwezig en laat flink van zich horen. Er is verwarring en consternatie. Bij dit alles zijn hoofdrollen weggelegd voor onze prominente gasten, Commissaris der Koningin Max van den Berg en burgemeester Emme Groot. Een optreden dat een lust wordt voor het oog. Een absoluut wervelend 'kijk- en belevingsmoment' voor iedereen. En gelooft u ons: het komt uiteindelijk allemaal goed. Althans, wij menen van wel. Nee, beslist.
U moet erbij zijn om dat te beleven …… Iedereen is van harte uitgenodigd om de 'plechtigheden' bij te wonen!


Achtergrondinformatie.

Publieksverbreding Nicolaïkerk
Tijdens de uitvoering van dit project is de monumentale kerk gerestaureerd en geschikt gemaakt voor meerdere functies. Naast de kerkelijke functie is de kerk zodanig aangepast dat er uiteenlopende culturele activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals het houden van concerten, tentoonstellingen, beurzen en congressen. Ook het Archeologisch Informatiepunt Oost-Fivelingo (zie hieronder) is in de Nicolaïkerk ondergebracht.

Archeologisch Informatiepunt Oost-Fivelingo
Het realiseren van een Archeologisch Informatiepunt (AIP) in de Nicolaïkerk is een onderdeel van het project Publiekverbreding Nicolaikerk. Een AIP is een locatie waar bezoekers zich door een expositie, een publicatie en een dvd-presentatie laten informeren over een streekspecifiek archeologisch thema. Het AIP in de Nicolaïkerk heeft als thema 'Water en Wierden' en schetst de bezoeker met name een beeld van de rol die het water heeft gespeeld in de bewoningsgeschiedenis van onze streek.
Het thema 'Water en Wierden' laat zich uitstekend toelichten in en rondom de stad Appingedam doordat de bewoningsgeschiedenis van dit gebied, Oost-Fivelingo genaamd, hiermee sterk samenhangt. De aanwezigheid van zandruggen, inversieruggen, wierden, het Damsterdiep en de historische stad Appingedam geven prima mogelijkheden het thema aan de hand van concrete voorbeelden te illustreren.
 
'Plein in de stad' - Herinrichting van Wijkstraat, kerkpleinen en directe omgeving
De Wijkstraat is historisch gezien de breedste straat in het oude stadcentrum, de straat waar in het verleden veemarkten en andere grootschalige activiteiten plaatsvonden. Na de nieuwe inrichting van het gebied is de weekmarkt weer terug en is de auto hier voortaan 'te gast'. De verbinding naar het Overdiep (het gebied aan de andere zijde van het Nieuwediep) wordt gewijzigd in een nieuwe locatie met winkels, woonhuizen en jachthaven. De nieuw ingerichte Wijkstraat en het gebied richting Overdiep (kerkpleinen, park) zullen samen functioneren als "plein" in de stad. Het geheel van pleinen is een samenstel van grotere en kleinere verblijfsplekken, die voor verschillende activiteiten geschikt zijn.