Pers
Laatste Nieuws:

Cultureel Platform Appingedam
Leader
Regionaal Cultuurplan Noord-Groningen
Gemeente Appingedam
Provincie Groningen
Deksels Kunstzinnig
Henk Bleker
Will Meeder
Stichting Kronkels door Fivelingo
Stichting J.B. Scholtenfonds
VSB Fonds
SNS Fond Eemsmond
Univé
De Noordelijke Kunsthof (lid CPA)
Groningen Seaports
Museum Stad Appingedam ( Lid CPA)
Nicolaïkerk Appingedam (lid CPA)
Filmliga Delfzijl (lid CPA)
Museum Møhlmann (lid CPA)
Essent
IVAK (lid CPA)
Openbare Bibliotheek Appingedam
Rabo Bank
Nieuwe Appingedammer Handelsvereniging
ASWA Appingedam (lid CPA)
VVV Appingedam (lid CPA)
Maarten Burggraaff
Appingedam in Beeld
Elles Bulder
Visions of the North

Pers

Auteurs & vertellers in het Leescafé van de openbare bibliotheek

maandag, 04 augustus 2008

PERSBERICHT/REDACTIONEEL
Appingedam, 4 augustus 2008

Auteurs & vertellers in het Leescafé van de openbare bibliotheek

Op zaterdag 30 augustus a.s. is het Leescafé een luisterrijke stilteplek met melodische momenten. Auteurs met boektitels als ‘Natte Voeten, Vette Klei’ en ‘De Proefkolonie’ op hun naam en bijzondere vertellers scheppen een geheimvolle entourage in het Leescafé van de openbare bibliotheek aan de Koningstraat 51 in Appingedam.

Naast swing, rock, veel voelbare geheimzinnigheid, dolende kinderen en nieuwsgierige rondneuzende volwassenen door de straten van de Fivelstad, de donder en het geweld van de zwervende Vreemdeling, het straattheater en de muzikanten,……. is er ook tijd voor het verhaal! Het verhaal van de 'Mythe van het Geheim', het verhaal over 'De laatste Monnik van Daam', het ‘Geheimwee’ en meer. In de bibliotheek is het leescafé als luisterzaal ingericht. Het beperkte aantal bezoekers kan intens genieten van de deelnemers.

Petra Drouven bijt de spits af. Haar sprookjes en vertellingen zijn aanstekelijk voor jong en oud. De kleinste bezoekers zullen drie kwartier aan haar lippen hangen. Niet verder vertellen nog, maar juist zij verklapt het Geheim!

De Vertelplantage is een collectief van verhalenvertellers en muzikanten. Vertellers en muzikanten treden op met hun speciale programma ‘Geheimwee’. Een spannende muzikale voorstelling van de vertellers Wilma Meijer en Nico Herwig en de muzikanten Marian Toussaint Raven en Tineke Roozen.
Een bijzondere gast is socioloog Otto Knottnerus, die vele cultuurhistorische publicaties op zijn naam heeft staan. Hij geeft regelmatig lezingen. Op deze zaterdag neemt hij tijdens de vertelling de gedaante aan van 'Broeder Dico, de laatste monnik van Appingedam', die over de oude Fivelstad en tijden van weleer zal vertellen. Otto Knottnerus is schrijver van het dit jaar verschenen boek 'Natte voeten, vette klei - Oostelijk Fivelingo en het water', over archeologie in Groningen (Uitgeverij Profiel, Bedum).
En dan zal de aandachtige stilte opnieuw veranderen in melodische klanken in combinatie met mooie taal. Jan en Romke Kleefstra geven de luisterende toeschouwer een extra dimensie mee, ook beeldmateriaal zetten hun poëtische woorden en klanken kracht bij.
De afsluiting van deze luisterdag wordt verzorgd door Will Schackmann, auteur van 'De proefkolonie; vlijt, vaderlijke tucht en het weldadig karakter onzer natie' (Mouria Uitgevers). Hij vertelt over het enthousiasme onder de gegoede burgerij in Appingedam voor deze allereerste 'Open het dorp'-actie (…). Hij beschrijft de belevenissen van de door Appingedam uitgezonden kolonisten en hun 'heropvoeding tot zedelijke en arbeidzame burgers'. Maar ook gaat in hij op prangende vragen als: Wat is de echte naam van kolonist Bakema? En wie is de dochter van kolonist Taatgen uit Farmsum, van wie de jonge schoolmeester op de kolonie uitriep: 'Zonder haar kan ik niet leven!'

Overzicht van het programma op zaterdag 30 augustus in het Leescafé van de openbare bibliotheek, Koningstraat 51.
10.15 – 11.00  Petra Drouven, voorstelling ‘Het Geheim’ 
11.30 – 12.30  De Vertelplantage met Nico Herwig, Wilma Meijer en muzikanten: “Geheimwee'” 
13.15 – 14.00  Otto Knottnerus, 'Broeder Dico, de laatste monnik van Appingedam vertelt'.  
14.30 – 15.30  Jan en Romke Kleefstra, vertelling met muziek en soundscapes
16.00 – 17.00  Will Schackmann, vertelling over de vroegere Damster elite en de werkverschaffing.

Meer details zijn te vinden op www.hetgeheimvanappingedam.nl


NOOT VOOR DE REDACTIE

Perscontact Het Geheim van Appingedam: Ria Smid
M. 06-53762584 / T. 0598-423145
E.
ria.smid@hetgeheimvanappingedam.nl
I.
www.hetgeheimvanappingedam.nl

En verder…

Meer programma-informatie: Will Meeder
E.
will.meeder@hetgeheimvanappingedam.nl
Of via de rechtstreekse link Programma op onze website
http://www.hetgeheimvanappingedam.nl/programma.php

Beeldmateriaal: is vrij van rechten/ o.v.v. fotograaf op te vragen, te downloaden en te gebruiken via een rechtstreekse link. (opvraagbaar)

Webmaster / PR: Pim Feijen
E.
pim.feijen@hetgeheimvanappingedam.nl

Stichting Cultureel Platform Appingedam – CPA: Maarten Burggraaff (vz)
Gerichtsweg 2
9913 TC Eenum
T. 0596 - 572405
T. 050 - 3164618 (overdag)
E.
maarten.burggraaff@hetgeheimvanappingedam.nl
I.  www.cultureelplatformappingedam.nl

Bezoekadres CPA: (bezoek op afspraak ivm beperkte openingstijden)
Stichting De Noordelijke KUNSTHOF
Blankenstein 2
9901 AX Appingedam
T. 0596-624488
I.
www.denoordelijkekunsthof.nl