Pers
Laatste Nieuws:

Cultureel Platform Appingedam
Leader
Regionaal Cultuurplan Noord-Groningen
Gemeente Appingedam
Provincie Groningen
Deksels Kunstzinnig
Henk Bleker
Will Meeder
Stichting Kronkels door Fivelingo
Stichting J.B. Scholtenfonds
VSB Fonds
SNS Fond Eemsmond
Univé
De Noordelijke Kunsthof (lid CPA)
Groningen Seaports
Museum Stad Appingedam ( Lid CPA)
Nicolaïkerk Appingedam (lid CPA)
Filmliga Delfzijl (lid CPA)
Museum Møhlmann (lid CPA)
Essent
IVAK (lid CPA)
Openbare Bibliotheek Appingedam
Rabo Bank
Nieuwe Appingedammer Handelsvereniging
ASWA Appingedam (lid CPA)
VVV Appingedam (lid CPA)
Maarten Burggraaff
Appingedam in Beeld
Elles Bulder
Visions of the North

Pers

Zoveel geheimzinnigheid in één weekend?

maandag, 14 juli 2008


Persbericht / Redactioneel

Appingedam, 14 juli 2008

Appingedam, ontknoping van zoveel geheimzinnigheid in één weekend?


Het Cultureel Platform Appingedam (CPA) organiseert dit jaar met veel steun van enthousiaste vrijwilligers, professionele ondersteuning en uiteenlopende samenwerking voor de vijfde keer de Culturele Vrijdag, een kunst- en cultuurevenement op de pleinen in de oude Fivelstad. In dit lustrumjaar pakt het CPA flink uit. Tijdens de brainstormavonden in september 2007 met voorgaande deelnemers en organisatoren, gegrepen door de vele bestaande mysteries van de stad, lag het dit jaar voor de hand het thema ‘Het Geheim van Appingedam’ te kiezen! Mede geïnspireerd door het enthousiasme van diverse externe partijen, werd besloten het lustrum maar liefst drie dagen lang te vieren. Onder de naam de Kunst- & Cultuurdagen 2008 'Het Geheim van Appingedam' vindt het feest plaats op diverse bekende en mysterieuze locaties in de historische binnenstad van Appingedam, tijdens het weekend van 29, 30 en 31 augustus 2008.

In startfase van de organisatie zijn veel partijen uitgenodigd actief deel te nemen aan het feest, dat eind augustus plaats vindt. De animo was echter beperkt waardoor de acquisitie voor de opzet voor het programma aanvankelijk erg stroef liep. Ook vroeg het bestuur zich af of het CPA dit mega-evenement wel op eigen kracht zou kunnen organiseren. Het besluit om professionele ondersteuning in te roepen in de persoon van Ria Smid van Tekst- & Advies Deksels Kunstzinnig, heeft een positieve draai en versnelling gegeven aan de totale organisatie. Ondertussen staat de organisatie en bestaat het geheel uit de leden van het CPA en een gedreven groep vrijwilligers. Overigens zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom. Daarnaast zijn met veel enthousiaste medewerking van anderen tal van evenementenlocaties vastgelegd en faciliteiten geregeld. Het CPA ontmoet veel bereidwilligheid en merkt dat alle betrokkenen zich realiseren dat in augustus een voor Appingedam uniek evenement wordt neergezet.

De organisatie ziet het bovendien als een aantrekkelijke bijzonderheid dat zij ook in contact is gekomen met het onderzoeksbureau Elles Bulder. Dit bureau is sinds 2004 betrokken bij de ontwikkeling van het Archeologisch Informatiepunt Fivelingo in de Nicolaïkerk en de herinrichting van de pleinen rondom de Nicolaïkerk. Dit bureau kreeg van de gemeente de opdracht om eind september 2008 een waardig openingsfeest voor de burgers van Appingedam te organiseren. Het lag voor de hand dat bureau Elles Bulder en het CPA samenwerking zochten, zodat beide festiviteiten nu verenigd worden in het daverende evenement 'Het Geheim van Appingedam'. Door het samengaan van deze festiviteiten, zullen de Commissaris van de Koningin Max van der Berg en scheidend burgemeester Emme Groot een prominente rol vervullen.

CPA-voorzitter Maarten Burggraaff: ‘Wij hadden al ingezet op de brede samenwerking van alle kunstzinnige mensen en groepen, culturele verenigingen en ondernemers van Appingedam en omstreken. Ook gingen we in op de vorig jaar ingezette samenwerking met de Stichting Kronkels door Fivelingo en met Jaap Alkema van Moomba Media. Zij zijn samen met het CPA deelsponsor van de hoofdact: de swingende 'brandweermannenband' Los Bomberos op vrijdag 29 augustus a.s. In de loop van de voorbereidingen van de organisatie van het Geheim grepen vele netwerken automatisch ineen en ontstonden er lokale en regionale samenwerkingsverbanden. Hierdoor geven wij uitvoer aan de ultieme basisgedachte van de stichting het Cultureel Platform Appingedam. We werken nu enthousiast samen met het onderzoeksbureau Elles Bulder en met secretariële ondersteuning van de gemeente Appingedam aan de definitieve invulling van het uitgebreide programma van het Geheim.’ U leest er meer over op www.cultureelplatformappingedam.nl
De organisatie is erg blij met de provinciale en gemeentelijke ondersteuning. Samen met alle overige subsidieverstrekkers en sponsoren zetten wij hen in de schijnwerpers op de professioneel vormgegeven website(s)
www.hetgeheimvanappingedam.nl, ontwikkeld door Henk Bleker, Magic Mind Productions. Op de website is tevens alle informatie over het programma van het 'Geheim' te vinden, o.a. samengesteld door programmacoördinator en beeldend kunstenaar Will Meeder en webmaster Pim Feijen.

Kortom, er wordt hard gewerkt om iedereen een groots kunstzinnig en cultureel welkom te heten tijdens de Kunst- & Cultuurdagen. Als het aan de organisatie ligt dan zullen Damsters, buitenlui en dagjesmensen drie dagen lang hun hart ophalen. De organisatie verleidt bezoekers vooral te komen door 'Het Geheim van Appingedam' vanaf nu stap voor stap te verklappen, tot op het slotstuk in het laatste weekend van augustus.

      
NOOT VOOR DE REDACTIE


Perscontact Het Geheim van Appingedam: Ria Smid
M. 06-53762584 / T. 0598-423145
E.
ria.smid@hetgeheimvanappingedam.nl
I.
www.hetgeheimvanappingedam.nl

Beeldmateriaal: is vrij van rechten op te vragen, te downloaden en te gebruiken via een rechtstreekse link

Webmaster: Pim Feijen
E.
pim.feijen@hetgeheimvanappingedam.nl 

Stichting Cultureel Platform Appingedam – CPA: Maarten Burggraaff (vz)
Gerichtsweg 2
9913 TC Eenum
T. 0596 - 572405
T. 050 - 3164618 (overdag)
E.
maarten.burggraaff@hetgeheimvanappingedam.nl
I.  www.cultureelplatformappingedam.nl

Bezoekadres CPA: (bezoek op afspraak ivm beperkte openingstijden)
Stichting De Noordelijke KUNSTHOF
Blankenstein 2
9901 AX Appingedam
T. 0596-624488
I.
www.denoordelijkekunsthof.nl